Starta med ASP

av Erik Walltin, pris 79 kr
ISBN 91-88783-31-6, © 2001 KnowWare,
För den datorvane användaren som vill lära sig mer om ASP (Active Server Pages). Häftet lär ut grunderna i ASP för att ge dina websidor fler funktioner, som e-handel, diskussionsforum eller tidningssidor. Med ASP låter man webservern tolka sid-koden, för att skapa den websida som för tillfället behövs. bokomslag
Art nr 116

Innehållsförteckning

Förord
Konventioner
Förberedelser och introduktion
Vad är ASP
Krav för att köra ASP
Olika programmeringsspråk
Starta Personal Webserver
Vad är Personal Webserver?
Var får jag tag på Personal Webserver?
Installera Personal Webserver
Konfigurera Personal Webserver
Använda PWS
Grunderna i VBSkript
Så här skriver man skript
Exempel 1, ASP-märken i HTML-koden
Exempel 2, ASP skapar HTML-koden
Exempel 3, En medelväg
Kommentarer
Objekt, metoder och egenskaper
Variabler
Deklarera en variabel
Ge variabler ett värde
Option explicit
Villkor
If-villkor
Select Case-villkor
Egen övning
Stränghantering
InStr
Len
Left, Mid och Right
Egen övning
Loopar
For-loopar
Do-loopar
Egen övning
Skicka värden mellan sidor
Två sätt att skicka värden
Koppla mot databaser
ODBC och OLEdb
Skapa en databas i Access
Skapa DSN
ADO
Upprätta förbindelse
DSN-less koppling
Läsa från databas
Skriva till en databas
Egen övning
Arbeta med datatyper
Hantera datum och tid
Funktionen FormatDate Time
Andra datumfunktioner
Application och session
Session-variabler
Application-variabler
Filen Global.asa
Fallstudie
Bakgrund till fallstudien
Databasen
Inloggningssidan, logon.htm
Egen övning
Kontroll av identitet, kontroll.asp
Se översikt av inlägg, diskussion.asp
Egen övning
Läsa inlägg, visa.asp
Skapa ett nytt inlägg, publicera.asp
Egen övning
Se information om insändaren, visaperson.asp
Egen övning
Lägga upp eller redigera användare, redigeraperson.asp
Egen övning
Grunden i SQL
Select-satser
Sortera med order by-kommandot
Villkor med Where
Mer om villkor
Villkor med And
Villkor med Or
Villkor med In
Villkor med Like och jokrar
Utföra beräkningar
Lägga till poster
Uppdatera poster
Radera poster
Slutord

Andra titlar av Erik Walltin

Starta med Illustrator
Starta med Photoshop 6.0
loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loansloans loans loans loans loans loans loans insurance insurance mortgage mortgage