Excel för Matematiklärare

av Örjan Broman, pris 169 kr
ISBN 91-88783-52-9, © 2004 KnowWare,
Örjan Broman, författare till Din nyckel till PCn, har en lång karriär som lärare i matematik och naturvetenskap bakom sig. I denna bok visar han hur man som lärare kan använda Excel som verktyg i undervisning och utvärdering av elevernas arbete. Han gör det på ett enkelt sätt som är fritt från "datasnack" och fullt med praktiska tips och exempel.

För alla matematiklärare som vill göra sitt liv i skolan lite enklare.

I den här pdf-filen kan du läsa mer om Mentor-on-mail.

bokomslag
Art nr 130

Innehållsförteckning

Inledning
Excel och Word
Skriva tal och text i celler i ett kalkylblad
Rader och kolumner
Formler för beräkningar. Formelfält
Reglage, rullningslist
Fler formler
Diagramguiden, stapeldiagram
Diagramguiden, linjediagram
Diagramguiden, cirkeldiagram
Alstra slumptal
Makro med exempel
Makro, slumptal och stapeldiagram
Diagramguiden, punktdiagram
Diagramkosmetika
Länkar
Lägg en Excelfil i ett Worddokument
Plusminus (Excelfil)
Produkt (Excelfil)
Procent (Excelfil)
Väg- tid graf (Excelfil)
Vilket tal tänker jag på? (Excelfil)
Räta linjen (Excelfil)
Fortbildning i 10 steg
Excelfiler som kan rekvireras gratis
Register

Andra titlar av Örjan Broman

Din nyckel till PC'n, Paint och Word
Digital fotografering med Photoshop Elements
loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loansloans loans loans loans loans loans loans insurance insurance mortgage mortgage